Årsplan

Alle efterskoler skal hvert år oplyse om den overordnede årsplan.

Du kan se vores her:

Indholdsplan

I indholdsplanen kan du læse nærmere om, hvordan vi driver vores efterskole. Indholdsplanen er et lovkrav, men vi bruger den i høj grad også som et dynamisk arbejdsredskab i den fortsatte udvikling af vores fantastiske skole.

Skoleuger og aktiviteter

Et skoleår består af 42 skoleuger. Ugerne vil være en blanding af almindelige skemauger, temauger, projektuger, studieture og prøveuger. Her kan du se årets ferie- og aktivitetskalender:

Skolens vedtægter

Skolens vedtægter er naturligvis udformet i overensstemmelse med gældende bestemmelser på efterskoleområdet.

Vedtægterne er godkendt af ministeriet den 26. juni 2009 og offentliggjort den 1. august 2009.

Vedtægterne er senest revideret på repræsentantskabsmøde 24. april 2018.

Resultat af skolens karaktergivning

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

Undervisningsmiljøvurdering

I følge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (Lov nr. 166 af 14/3/2001) har elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Undervisningsmiljøet skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø (§1).

For at opnå dette udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (§6). Undervisningsmiljøvurderingen skal udarbejdes mindst hver 3. år og indeholde:

* Kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
* Beskrivelse og vurdering af eventuelle problemer
* Handlingsplan, herunder prioritering
* Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

I foråret 2015 gennemgik sikkerhedsgruppen på Brøndby Idrætsefterskole i samarbejde med skolens elevråd en Undervisningsmiljøvurdering efter følgende plan:

* Forløbet startes på en fællestime for skolens samlede elev- og personalegruppe. Ledelsen fortæller om vigtigheden af et godt undervisningsmiljø, samt hvilke områder det specifikt dækker – undersøgelsen præsenteres

* Eleverne udfylder det digitale spørgeskema ‘Termometeret’ hentet fra DCUM. Skemaet er særligt tilpasset skolens målgruppe.

* Sikkerhedsgruppen indsamler data

* Sikkerhedsgruppen og elevrådet vurderer data og beskriver i overskrifter de ting der virker samt de ting der skal forbedres. Dette præsenteres for den samlede elev- og personalegruppe på en fællestime

* Handlingsplan udformes og præsenteres for den samlede elev- og personalegruppe

* Sikkerhedsgruppen holder løbende fat i handlingsplanen og følger op på indsatserne på fællestimerne. Undervisningsmiljøvurderingen med tilhørende handlingsplan vil fremgå på denne side når den er færdig.

Seneste handlingsplan kan læses her:

Antimobbestrategi

Her kan du se skolens antimobbestrategi

ArbejdsPladsVurdering (APV)

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal alle arbejdspladser have en opdateret APV.

Seneste gennemførte APV for Brøndby Idrætsefterskole findes her:

Elev- og forældrekontrakt

I elev- og forældrekontrakten findes oplysninger om optagelsesproceduce, elevbetaling, ansøgning om elevstøtte m.m. Ved optagelse underskriver eleven, forældrene og skolen, kontrakten.

Elev- og forældrekontrakten findes her:

Vil du høre mere?

Har du et spørgsmål – eller ønsker du at blive ringet op?
Udfyld formularen, så vender vi hurtigt tilbage til dig

Nyheder

Jesper Bundgaard
13. september 2020

Ny træner på bordtennislinjen

Jesper Bundgaard
29. august 2019

Efterskolernes dag 2019

Jesper Bundgaard
23. april 2018

Ny esportlinje på Brøndby Idrætsefterskole

Jesper Bundgaard
28. marts 2018

Ny eksklusiv forboldpigecamp!

Jesper Bundgaard
19. december 2017

Efterskolernes aften 2018