Tilbage

Vi forventer et godt samarbejde om den unge

Et år på BIE kan meget vel blive et af de bedste år i dit barns liv. Dit barn modnes kolossalt og får en unik mulighed for at dyrke sin store passion.

Sammen udfolder vi potentiale

Med den unge analyserer vi potentialet og hjælper med at se udviklingsmulighederne med afsæt i den unges egne ambitioner og mål.

Den unge i centrum

Vi tilbyder trygge rammer for dit barn, hvor der er plads til at udvikle sig personligt og fagligt, samt at indgå i fællesskaber og modnes til den videre færd i livet.

Vi er drevet af stærke værdier

Vi giver dit barn en masse spændende oplevelser med udgangspunkt i et stærkt pædagogisk værdigrundlag, der beror på demokratisk dannelse og folkelig livsoplysning. Det er vigtigt at den unge kommer med engagement og ambition om at rykke sig videre i livet, hvilket vi ansatte til enhver tid understøtter. Det ligger os meget på sinde, at der skal være plads til mangfoldighed, hvilket kræver at alle tager hensyn til hinanden – det gælder for elever ligesåvel som for ansatte.

Elev- og forældrekontrakt

I elev- og forældrekontrakten findes oplysninger om optagelsesprocedure, elevbetaling, ansøgning om elevstøtte og meget andet. Ved optagelse underskriver eleven, forældrene og skolen kontrakten.

Priser og betaling

(Med forbehold for ændringer)

Et ophold på BIE koster i skoleåret 2023/2024:

(Med forbehold for ændringer)

 • Indmeldelses- og administrationsgebyr: 3.000 kr.
 • Startpakke (tøjpakke, studietur og linjetur): 10.000 kr.
 • Ugepris (42 uger): 2.500 kr./uge

Et ophold på BIE koster i skoleåret 2024/2025:

(Med forbehold for ændringer)

 • Indmeldelses- og administrationsgebyr: 3.000 kr.
 • Startpakke (tøjpakke, studietur og linjetur): 10.000 kr.
 • Ugepris (42 uger): 2.600 kr./uge

Et ophold på BIE koster i skoleåret 2025/2026:

(Med forbehold for ændringer)

 • Indmeldelses- og administrationsgebyr: 3.000 kr.
 • Startpakke (tøjpakke, studietur og linjetur): 10.000 kr.
 • Ugepris (42 uger): 2.700 kr./uge

Alle er berettiget til statsstøtte i forhold til ugeprisen. Støtten afhænger af hustandens indkomstgrundlag to år før skolestart. Læs mere om, hvor meget statsstøtte du er berettiget til her.

Supplerende individuel elevstøtte

I særlige tilfælde kan skolen yde supplerende individuel elevstøtte udover den almindelige statsstøtte. Det kan vi gøre, hvis der i familien er væsentlige økonomiske forhold, der gør, at det ikke umiddelbart er muligt at betale hele opholdet selv. Skolen får af ministeriet årligt tildelt en begrænset sum penge til dette specifikke formål. Det er herefter skolens opgave at fordele midlerne, så de kommer flest muligt til gavn.

Ønsker du at komme i betragtning, ser proceduren for ansøgning sådan ud:

 1. Senest ved udfyldelse af ansøgningen – skal du sende en mail til kontor@brondby-ie.dk med begrundelse for hvorfor du søger om individuel elevstøtte. Det er vigtigt at du i din mail skriver hvor meget i kroner det er du søger pr. måned og sender din årsopgørelse med (2 år tidligere for beregningen). Du kan evt. lave en ca. beregning af den månedlige udgift på efterskole.dk under økonomi.
 2. Vi foretager en individuel vurdering og beslutter om – og i hvilket omfang – vi kan tildele supplerende støtte
 3. Du får vores afgørelse i forbindelse med beslutning om optagelse

Indtræffer der begivenheder, efter optagelsen har fundet sted, der væsentligt nedsætter din families evne til at betale for skoleopholdet, skal du straks oplyse os om det. Vi har mulighed for ekstraordinært at tildele supplerende individuel elevstøtte.

Andre tilskudsmuligheder

I særlige tilfælde kan der også søges tilskud via en række fonde. Efterskoleforeningen har bl.a. indgået partnerskab med Egmontfonden om projektet “En håndsrækning”. Læs mere her.

Derudover har Støtteforeningen BIF’s Venner i 2017 oprettet Kjeld Rasmussens Rejselegat. Kjeld Rasmussen er tidligere mangeårig borgmester i Brøndby Kommune. Hensigten med Kjeld Rasmussens Rejselegat er at hjælpe unge med økonomisk bidrag til at kunne deltage i sportslige eller undervisningsmæssige rejseaktiviteter.

For at komme i betragtning til støtten skal man opfylde en række kriterier. Som elev på BIE er punkterne 1. og 3. allerede opfyldt. Punkt 2. er afhængig af den enkelte elevs sport og valg af klub.

Ungdomsuddan-
nelsesvejledning

Formål

Formålet med vejledningen på Brøndby Idrætsefterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og ser en værdi i at gennemføre en uddannelse.

Vejledningen tager afsæt i efterskoleforeningens vejledningssyn om integreret vejledning. Det betyder at vi ser vejledningen som mere end vejledningssamtaler, information og undervisning. Vejledningen er en integreret del af hverdagen. Kontaktlæreren og vejlederen spiller en central rolle for den enkelte elev, men hele skolens personale ser vigtigheden af at tale med eleverne om livet på og efter BIE.

Vejledningen sigter mod at gøre eleverne livsduelige og valgparate. Med det menes, at eleverne dels skal træffe en vigtig beslutning, der handler om valg af ungdomsuddannelse. Dels skal eleverne lære at være i en valgproces og tage stilling ud fra egne kompetencer.

Hverdagen

I starten af skoleåret tilrettelægger skolens vejledere en samtale med den enkelte elev, hvor vi får afklaret og vurderet elevens behov for vejledningsaktiviteter. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan i samarbejde med vejlederne. Planen vedhæftes elevernes ansøgninger i optagelse.dk ved tilmelding.

I de ”normale” uger vil der være åben vejledning, hvilket betyder, at vejlederkontoret er åbent i en lektion om ugen, her vil en af skolen vejledere være til rådighed for eleverne.

Skolens vejledere er:

Christina Baun: cb@brondby-ie.dk

Sisse Bruun Jepsen: sj@brondby-ie.dk

Teksten opdateres snarest.

Forældre-
arrangementer

I løbet af året inviterer vi alle forældrene til en række arrangementer, fx vores traditionsrige BIE-stafet, oplæg af eksterne foredragsholdere, indblik i årets temauger mv. Datoerne for arrangementerne meldes ud forud for skoleårets start, så alle har mulighed for at planlægge efter det. Arrangementerne er frivillige, men vi regner med at se så mange som muligt.

Faste og trygge rammer om hverdagen

Nederlag, kærestesorger og alverdens frustrationer. Vores dygtige lærere er altid klar med støtte og trøst, når der er brug for det. Og vores spilleregler og elevpligter sikrer et trygt miljø med et stærkt fællesskab.

Udtalelser
fra tidligere
elever

Simone

Simone Harris Jacobsen

HVER en lærer + personale på BIE har haft en indflydelse på hvor jeg står den dag i dag. Mine mange BIE-venskaber har selvfølgelig også givet mig meget med på vejen, men lærernes formåen af at være der for mig i hver enkel sag er det der har hjulpet mig gennem mit år på efterskole med meget i bagagen. På trods af at vi var en elevflok på knap 90 og lærerne skolemæssigt havde en del at se til, så var der aldrig en tøven hvad angår at være der for deres elever. Ingen blev overset og af den grund var de alle med til at lave os til én stor BIE familie med masser af gode oplevelser!

Benjamin

Benjamin Sandholdt Jensen

Mit år på BIE kan beskrives ganske kort og godt. Det var intet andet end alle de typiske klichéer man kender omkring efterskoler. Det var det bedste år jeg har haft, jeg fik gode venner og bekendtskaber for livet og det var helt klart det mest lærerige år for mig. Jeg vil aldrig bytte det år for noget.

BIE på Sociale Medier

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 uger siden

... Se mereSe mindre

3. maj deltager Brøndby Idrætsefterskole i Team Rynkeby Skoleløb, som er et velgørenhedsløb, hvor alt overskud går til #Børnelungefonden. Har du lyst til at støtte op om den gode sag, kan du indbetale et valgfrit beløb på MP 992106. Hold dig opdateret her på siden for mere information 🏃🏃‍♀️ ... Se mereSe mindre

3. maj deltager Brøndby Idrætsefterskole i Team Rynkeby Skoleløb, som er et velgørenhedsløb, hvor alt overskud går til #børnelungefonden. Har du lyst til at støtte op om den gode sag, kan du indbetale et valgfrit beløb på MP 992106. Hold dig opdateret her på siden for mere information 🏃🏃‍♀️

MERE GALLA 2024 ... Se mereSe mindre

MERE GALLA 2024

ÅRETS GALLAPAR 2024 ... Se mereSe mindre

ÅRETS GALLAPAR 2024

Tirsdagens træning står på fodbold. ... Se mereSe mindre

Tirsdagens træning står på fodbold.
Indlæs mere

Vil du høre mere?

Har du et spørgsmål – eller ønsker du at blive ringet op?
Udfyld formularen, så vender vi hurtigt tilbage til dig

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.