VEJLEDNING OM CORONA-VIRUS (COVID-19)

BRØNDBY IDRÆTSEFTERSKOLE – MARTS 2020

Brøndby Idrætsefterskole har udarbejdet denne vejledning til elever, forældre, medarbejdere og gæster på efterskolen.

Vejledningen bygger på de råd mv., som fremgår af Udenrigsministeriets rejsevejledninger,

Sundhedsstyrelsens informationsbreve og hjemmeside, samt opdateringer fra Statens Serum Institut.

COVID-19 giver infektioner i luftvejene. Symptomer kan spænde fra helt milde symptomer til alvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, fx via hoste eller nys. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at man følger de generelle hygiejneråd:

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen opfordrer ikke til, at raske borgere benytter mundbind eller andre værnemidler til at forebygge smitte, da der ikke er dokumenteret effekt af sådanne tiltag.

Som udgangspunkt skal man ikke mistænke, at en person med feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer har smitte med ny coronavirus.

COVID-19 skal alene mistænkes hos en syg person, hvis denne har feber OG hoster eller vejrtrækningsproblemer OG har haft rejseaktivitet til områder med smittespredning. Eller vedkommende har haft tæt kontakt med personer med påvist eller mistænkt COVID-19.

Det betyder, at elever, gæster og ansatte, der udviser symptomer og har været i de berørte områder – eller haft tæt kontakt med personer der har været i disse områder – ikke får adgang til Brøndby Idrætsefterskole, før de er blevet konstateret feber- og symptomfrie i mindst 14 dage svarende til inkubationstiden.

Brøndby Idrætsefterskole har et beredskab klar til håndtering af personer PÅ skolen, som mistænkes for eller er blevet syge med COVID-19. Som udgangspunkt lukkes skolen ikke ned, men den pågældende bliver isoleret på skolen, uden kontakt med de øvrige elever og ansatte. Dernæst kontaktes forældre samt elevens egen læge.

Som ansat skal man ved mistanke om COVID-19 – eller hvis man har haft rejseaktivitet i de berørte områder – kontakte egen læge først og derefter forstander.

Man kan holde sig løbende opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om en række spørgsmål og svar

(FAQ) om corona: http://www.sst.dk/corona