Få hjælp til at vælge det næste skridt

Formålet med uddannelsesvejledningen er at give dig og de andre elever – mulighed for at få et overblik over de relevante uddannelsestilbud, og afklare dine egne uddannelsesønsker.

Derfor vil basislederen jævnligt holde vejledningssamtaler med dig – og skolens uddannelsesvejleder vil være til rådighed hvis man har brug for det.

Det er basislederne der ansvaret for, at du får udarbejdet uddannelsesplaner, uddannelsesbøger, mv. i samarbejde med dine forældre.

Uddannelsesplanen skal være færdigbehandlet og underskrevet af dig og dine forældre, primo marts. Medio marts sørger vejlederen for afsendelse af relevante papirer til den aktuelle uddannelsesinstitution.

Vejlederen har ansvaret for den samlede indberetning til Undervisningsministeriet samt tilbagemelding til de stedlige UU-centre om den enkelte elevs uddannelsesønske.

Eleverne skal i 10. klasse deltage i et obligatorisk brobygningsforløb i 1 uge. Herudover skal de i forbindelse med afklaring af studie- og erhvervsvalg lave en obligatorisk selvvalgt opgave.