Årsplan

Alle efterskoler skal hvert år oplyse om den overordnede årsplan:

Du kan se vores her: Årsplan 2020/2021

 

Indholdsplan

På denne side findes den til en hver tid aktuelle indholdsplan for Brøndby Idrætsefterskole, der beskriver i detaljer hvordan og med hvilken baggrund vi driver efterskole. Udover at det er et formelt lovkrav, at en sådan indholdsplan forefindes, bruger vi også vores indholdsplan som et dynamisk arbejdsredskab i den fortsatte udvikling af vores fantastiske skole. Her kan du hente den gældende:

Indholdsplan 2020/2021

Skoleuger og Aktiviteter

Et skoleår består af 42 skoleuger. Ugerne vil være en blanding af almindelige skemauger, temauger, projektuger, studieture og prøveuger. Her kan du se årets ferie- og aktivitetskalender:

Aktivitetskalender 2020/2021

Skolens vedtægter

Skolens vedtægter er naturligvis udformet i overensstemmelse med gældende bestemmelser på efterskoleområdet.

Vedtægterne er godkendt af ministeriet den 26. juni 2009 og offentliggjort den 1. august 2009

Vedtægterne er senest revideret på repræsentantskabsmøde 24. april 2018

Gældende vedtægter Brøndby Idrætsefterskole

Resultat af skolens karaktergivning

Seneste resultat kan ses her

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

Seneste opgørelses kan ses her

Undervisningsmiljøvurdering

I følge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (Lov nr. 166 af 14/3/2001) har elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Undervisningsmiljøet skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø (§1).

For at opnå dette udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (§6). Undervisningsmiljøvurderingen skal udarbejdes mindst hver 3. år og indeholde:

* Kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
* Beskrivelse og vurdering af eventuelle problemer
* Handlingsplan, herunder prioritering
* Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

I foråret 2015 gennemgik sikkerhedsgruppen på Brøndby Idrætsefterskole i samarbejde med skolens elevråd en Undervisningsmiljøvurdering efter følgende plan:

* Forløbet startes på en fællestime for skolens samlede elev- og personalegruppe. Ledelsen fortæller om vigtigheden af et godt undervisningsmiljø, samt hvilke områder det specifikt dækker – undersøgelsen præsenteres

* Eleverne udfylder det digitale spørgeskema ‘Termometeret’ hentet fra DCUM. Skemaet er særligt tilpasset skolens målgruppe.

* Sikkerhedsgruppen indsamler data

* Sikkerhedsgruppen og elevrådet vurderer data og beskriver i overskrifter de ting der virker samt de ting der skal forbedres. Dette præsenteres for den samlede elev- og personalegruppe på en fællestime

* Handlingsplan udformes og præsenteres for den samlede elev- og personalegruppe

* Sikkerhedsgruppen holder løbende fat i handlingsplanen og følger op på indsatserne på fællestimerne. Undervisningsmiljøvurderingen med tilhørende handlingsplan vil fremgå på denne side når den er færdig.

Seneste handlingsplan kan læses her:

Handlingsplan UMV

Antimobbestrategi

Her kan du se skolens antimobbestrategi

BIEs antimobbestrategi

ArbejdsPladsVurdering (APV)

I følge arbejdsmiljølovgivningen skal alle arbejdspladser have en opdateret APV.

Seneste gennemførte APV for Brøndby Idrætsefterskole findes her:

Handlingsplan APV 2015