“Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.” – A. Einstein

Brøndby Idrætsefterskole tilbyder folkeskolens 9. – og 10. klasseprøver.

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at alle elever i 9. klasse går til prøver i skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig/praktisk fysik/kemi, mundtlig engelsk samt 2 udtræksfag, der først kendes umiddelbart inden de skriftlige prøver i starten af maj måned.

Derudover er der fra skolens side en klar forventning om, at alle elever i 10. klasse går op til prøver i alle de fag de har mulighed for – og helst på FS10 niveau.