Samarbejde mellem Brøndby Idrætsefterskole og FC Damsø om pigefodbold                   

Baggrund:

Brøndby Idrætsefterskole og FC Damsø ønsker i fællesskab at bidrage til at styrke talentudviklingen i pige/- kvindefodbolden i Østdanmark. Udgangspunktet er en fælles forståelse af, at arbejdet med og udviklingen af, det hele menneske er i centrum. Det bygger på filosofien om, at evnen til og forudsætningerne for at præstere, er en sum af alle de forhold, der gør sig gældende i og omkring mennesket, der skal præstere. Præstationsevne er derfor også noget, der kan trænes og derigennem tillæres.

Mål:

At skabe sammenhæng mellem pigernes efterskoleophold og deres trænings- og kampaktiviteter i klubben.

Samarbejdet gælder de spillere/elever, der meldes ind på Brøndby Idrætsefterskoles pigefodboldlinje på almindelig vilkår samt meldes ind/er indmeldt i FC Damsø på almindelige vilkår.

I praksis betyder det, at Brøndby Idrætsefterskole og FC Damsø sammen tilbyder følgende:

4 ugentlige morgentræninger på Brøndby Idrætsefterskole forestået af skolens højtkvalificerede fodboldtrænere. Træningen fokuserer på individuelle tekniske færdigheder, taktisk forståelse og grundlæggende fysisk træning. Hertil kommer et målrettet arbejde med mental træning samt en grundlæggende forståelse for kost og ernæring, som er en gennemgående del af hele efterskoleopholdet.

2-3 ugentlige træninger i FC Damsø forestået af klubbens højtkvalificerede pige-/kvindetrænere – samt mulighed for yderligere 1 ugentlig særlig talenttræning. Målmænd tilbydes særlig målmandstræning. Som medlem af FC Damsø deltager man naturligvis også – i videst mulige omfang, i klubbens kampe.

For at sikre den maksimale personlige udvikling, deltager den enkelte spiller/elev naturligvis på lige fod med alle andre i efterskolens almindelige liv – undervisning, sociale aktiviteter, rejser mv. Der tages dog særlige hensyn i forbindelse med træning/kamp. Dette koordineres mellem træner for skolens pigefodboldlinje og koordinator/træner i FC Damsø.

For at understøtte og videreudvikle ovenstående er følgende aftalt:

Der udpeges en koordinator for hhv. Brøndby Idrætsefterskole og FC Damsø, der sørger for den daglige kontakt i forhold til elever/spillere, træninger, samlinger, skoleaktiviteter mv.

2 gange årligt mødes det sportslige udvalg i FC Damsø og ledelsen på Brøndby Idrætsefterskole og evaluerer projektet mhp. løbende justeringer og optimering af samarbejdet.