Pris

Et ophold på Brøndby Idrætsefterskole koster i skoleåret 2018/2019:

Indmeldelses- og administrationsgebyr: 1600 kr.

Startpakke (tøjpakke, studietur og linjetur): 9000 kr.

Ugepris (42 uger): 2100 kr./uge

Alle er berettiget til statsstøtte i forhold til ugeprisen – den afhænger af hustandens indkomstgrundlag 2 år før skolestart. Hvis du ønsker at skabe dig et overblik over hvor meget statsstøtte du/I er berettiget til, kan du hente nedenstående beregningsark – bemærk at beregningsarket endnu er foreløbigt (afventer finanslovens vedtagelse)

Elevstoetteberegning 2018-2019 (foreløbig)

Supplerende individuel elevstøtte

I særlige tilfælde kan skolen yde supplerende individuel elevstøtte udover den almindelige statsstøtte.

Dette kan ske, hvis der i familien er væsentlige økonomiske forhold der gør, at det ikke umiddelbart er muligt at betale hele opholdet selv. Skolen får af ministeriet årligt tildelt en begrænset sum penge til dette specifikke formål – og det er skolens opgave at fordele disse midler på en måde, så det kommer flest muligt til gavn.

Ønsker man at komme i betragtning, er proceduren for ansøgning om supplerende individuel elevstøtte er følgende:

  • Senest til optagelsessamtalen – men meget gerne i forbindelse med ansøgningen om optagelse – skal der foreligge en skriftlig ansøgning med begrundelse og relevante bilag (ex. årsopgørelse)
  • Skolen vil derefter foretage en individuel vurdering og herefter beslutte om, og i hvilket omfang, der kan tildeles yderligere støtte.
  • Beslutningen meddeles ansøger i forbindelse med beslutning om optagelse.
  • Hvis der, efter optagelsen har fundet sted, indtræffer begivenheder, der væsentligt nedsætter en families evne til at betale for skoleopholdet, skal dette straks meddeles skolen, hvorefter der ekstraordinært kan foretages en vurdering om muligheden for at tildele ekstra individuel elevstøtte.

I nedenstående link kan du læse mere om supplerende individuel elevstøtte

http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/GL/Individuel-supplerende-stoette

 

 

 

 

Yderligere tilskudsmuligheder

I særlige tilfælde kan der også søges tilskud via en række fonde. Efterskoleforeningen har bl.a. indgået partnerskab med Egmontfonden om projektet “En håndsrækning”. Læs mere om dette her: https://www.efterskole.dk/haandsraekning

Derudover har Støtteforeningen BIF’s Venner i 2017 oprettet Kjeld Rasmussens Rejselegat. Kjeld Rasmussen er tidligere mangeårig borgmester i Brøndby Kommune og hensigten med Kjeld Rasmussens Rejselegat er at hjælpe unge med økonomisk bidrag til at kunne deltage i sportslige eller undervisningsmæssige rejseaktiviteter.

I forhold til kriterierne for at komme i betragtning til støtte skal det på forhånd oplyses, at punkterne 1. og 3. er opfyldt, når man er elev på Brøndby Idrætsefterskole. Punkt 2. vil være afhængig af den enkelte elevs sport og valg af klub.

Fundats for Kjeld Rasmussens Rejselegat

Ansøgningsskema til Kjeld Rasmussens Rejselegat