Undervisning skal være inspirerende og sjovt

Vores dygtige lærerteam er ambitiøse på dine vegne. Velkommen til et studiemiljø, hvor du og din lærer samarbejder om at skabe den bedst tænkelige læring for dig.

Vi betragter undervisningen som en meget vigtig del af dit ophold på BIE. Dine potentialer uden for banen skal også stimuleres. Du skal derfor være indstillet på at møde velforberedt og deltage aktivt i timerne. En del af undervisningen organiseres som forelæsning, der understøttes af faste studiegrupper med 4-6 elever. Du kan forvente en varieret undervisning, der gør det sjovt at lære. Og vi forventer, at du tager ansvar for egen læring.

Vi tilbyder undervisning i alle obligatoriske fag i 9. klasse. I 10. klasse tilbydes obligatorisk dansk, matematik og engelsk. Derudover er det muligt at vælge tysk og/eller fysik. Fransk tilbydes ikke som prøvefag.

Sideløbende med de obligatoriske har du idrætsrelateret undervisning på skemaet – både i dit linjefag og i andre sportsgrene.

Eksamen

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at alle elever i 9. klasse går til prøver i skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig/praktisk fysik/kemi, mundtlig engelsk samt to udtræksfag, der først kendes umiddelbart inden de skriftlige prøver i starten af maj måned.

Derudover er der fra skolens side en klar forventning om, at alle elever i 10. klasse går op til prøver i alle de fag, de har mulighed for – og helst på FS10 niveau.

Uddannelsesvejledning

Formålet med uddannelsesvejledningen er at give dig og de andre elever overblik over de relevante uddannelsestilbud og afklare dine egne uddannelsesønsker. Derfor holder basislederen jævnligt vejledningssamtaler med dig – og skolens uddannelsesvejleder er til rådighed, hvis du har brug for det. Vejlederen har ansvaret for den samlede indberetning til Undervisningsministeriet samt tilbagemelding til UU-centre om dine uddannelsesønsker.

Basislederne har sammen med dig og dine forældre ansvaret for, at du får udarbejdet uddannelsesplaner, uddannelsesbøger m.v. Uddannelsesplanen skal være færdigbehandlet og underskrevet af dig og dine forældre i starten af marts. Midt i marts sørger vejlederen for at sende de relevante papirer til den uddannelsesinstitution, du ønsker at fortsætte på.

Elever i 10. klasse skal deltage i et obligatorisk brobygningsforløb i en uge. Herudover skal de lave en obligatorisk, selvvalgt opgave, der skal hjælpe til med at afklare studie- og erhvervsvalg.

Studietur

Hvert år tager skolen på en fælles studietur med fokus på idræt og bevægelse, sammenhold og fællesskab. Vi har ikke lagt os fast på en fast destination, men evaluerer løbende vores studieture for at finde præcis det tilbud, der passer bedst til dig og de andre elever. Vi har været sydpå og trekket i smukke bjerge og nordpå, hvor den har stået på skiløb. Uanset destinationen kan vi garantere en studietur med masser af oplevelser og aktivitet.

Det er væsentligt for os – og i øvrigt også et lovkrav – at studieturene indeholder undervisning af forskellig art. Til det hører også obligatoriske fællessamlinger, hvor du og de andre skal bidrage med initiativer til at fremme det gode fællesskab. Som en del af studieturene får du også ansvar for at lave mad.

Hver idrætslinje tager desuden på en firedages linjetur hvert år. Her arbejdes der intensivt med linjefaget – både praktisk og teoretisk. Du kan læse meget mere om linjeturene under de enkelte sportslinjer.

Som med alt andet kommer der nyt om årets fælles studietur på skolens Aula.

Vil du høre mere?

Har du et spørgsmål – eller ønsker du at blive ringet op?
Udfyld formularen, så vender vi hurtigt tilbage til dig

Nyheder

Jesper Bundgaard
13. september 2020

Ny træner på bordtennislinjen

Jesper Bundgaard
29. august 2019

Efterskolernes dag 2019

Jesper Bundgaard
23. april 2018

Ny esportlinje på Brøndby Idrætsefterskole

Jesper Bundgaard
28. marts 2018

Ny eksklusiv forboldpigecamp!

Jesper Bundgaard
19. december 2017

Efterskolernes aften 2018