Tilbage

Læring skal være inspirerende og sjovt

Velkommen til et studiemiljø, hvor du og din lærer samarbejder om at skabe den bedst tænkelige læring for dig. Vores dygtige lærerteam er ambitiøse på dine vegne.

Læring er hele omdrejningspunktet for dit ophold på BIE. Du skal derfor være indstillet på at møde velforberedt og deltage aktivt i al den tilrettelagte undervisning. Du kan forvente en varieret undervisning, der gør det sjovt at lære. Du skal naturligvis være åben for læring og selv tage et ansvar for at gøre et aktivt forsøg på at rykke dig videre i din læring.

Vi tilbyder undervisning i alle obligatoriske fag i 9. klasse. I 10. klasse tilbydes obligatorisk dansk, matematik og engelsk. Derudover er det muligt at vælge tysk og/eller fysik. Fransk tilbydes ikke som prøvefag.

Sideløbende med de obligatoriske fag vil du arbejde med bæredygtighed, demokratisk dannelse og folkelig livsoplysning.

Eksamen

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at alle elever i 9. klasse går til prøver i skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig/praktisk fysik/kemi, mundtlig engelsk samt to udtræksfag, der først kendes umiddelbart inden de skriftlige prøver i starten af maj måned.

Derudover er der fra skolens side en klar forventning om, at alle elever i 10. klasse går op til prøver i alle de fag, de har mulighed for.

Vejleding i valg af uddannelse

Formålet med uddannelsesvejledningen er at give dig overblik over de relevante uddannelsestilbud og afklare dine egne uddannelsesønsker. Derfor afholdes jævnligt vejledningssamtaler med dig og skolens uddannelsesvejleder. Vejlederen har ansvaret for den samlede indberetning til Undervisningsministeriet samt tilbagemelding til UU-centre om dine uddannelsesønsker.

Din kontaktlærer har sammen med dig og dine forældre ansvaret for, at du får udarbejdet uddannelsesplaner, uddannelsesbøger m.v. Uddannelsesplanen skal være færdigbehandlet og underskrevet af dig og dine forældre i starten af marts. Midt i marts sørger vejlederen for at sende de relevante papirer til den uddannelsesinstitution, du ønsker at fortsætte på.

Elever i både 9. og 10. klasse skal deltage i et obligatorisk ‘innovations-brobygnings-opgaven’ (IBO) forløb i skoleåret. Bliv klogere på forløbet via følgende link:

Forside

Studie- og linjeture

Hvert år tager skolen på en fælles studietur med fokus på idræt og bevægelse, sammenhold og fællesskab. Vi har været sydpå og trekket i smukke bjerge og nordpå, hvor den har stået på skiløb. Uanset destinationen kan vi garantere en studietur med masser af oplevelser og aktivitet.

Det er væsentligt for os – og i øvrigt også et lovkrav – at studieturene indeholder undervisning af forskellig art. Til det hører også obligatoriske fællessamlinger, hvor du og de andre skal bidrage med initiativer til at fremme det gode fællesskab.

Hver idrætslinje tager desuden på en 4-dages linjetur hvert år. Her arbejdes der intensivt med linjefaget – både praktisk og teoretisk.

Vil du høre mere?

Har du et spørgsmål – eller ønsker du at blive ringet op?
Udfyld formularen, så vender vi hurtigt tilbage til dig

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.