VI SKABER HELE MENNESKER

Vi står op hver dag for at hjælpe dig til at udvikle den spire af talent du har indeni. Både det talent du allerede kender, og det talent og de gaver vi ser – fordi vi ser det bedste i dig.

Vores formål er at hjælpe dig til at få det allerbedste udgangspunkt for – både at opnå fantastiske resultater igennem din sport – og i det spændende liv du er på vej ud i.

Vores mission er at være verdens bedste idrætsefterskole. For at kunne blive det, kræver det en skole i absolut særklasse.

Kerne.
Sigte.

Cirklen i midten repræsenterer den spire af potentiale som alle mennesker indeholder, og som er det skolen arbejder for at udvikle.

Vi tror på at mennesker trives bedst når de føler de vokser og konstant sigter efter et højere niveau. Intet er skabt til at stå stille.

Forskellighed.
Balance.

Farverne er de 4 store farver i farveskalaen og symboliserer de forskellige interesser, sportsgrene og mennesketyper skolen arbejder med.

Vi tror på at alle har de bedste forudsætninger for at få succes, hvis de har ligelig fordeling imellem interne og eksterne færdigheder: tanker, følelser, talent og personlighed.

Sammenhold.
Forening.

Hænderne symboliserer det sammenhold og de menneskelige relationer der opstår på skolen, og at der, i bogstavligste forstand, bliver taget hånd om alle.

Vi tror på at alle har brug for mennesker omkring sig som ser det bedste i dem, for at lykkes – specielt på de dage hvor de ikke selv ser det.

Hvordan vi gør det?

Vi skaber rammerne for, at alle skolens elever sikres en faglig optimal undervisning, med naturligt udgangspunkt i den enkelte elevs særlige kompetencer og forudsætninger.

Vi fokuserer på elevernes udvikling som hele mennesker som grundlaget for trivsel og livsglæde i fællesskab med andre.

Vi giver alle elever en forståelse af idræt og bevægelse som vejen til positiv personlig udvikling, fysisk såvel som mentalt.

Vi giver eleverne mulighed for at dyrke deres idræt på så højt niveau som muligt samtidig med at de deltager i efterskolens daglige liv.s

Vi spiller en aktiv rolle i forhold til elevernes videre uddannelsesforløb.

Vi skaber positive oplevelser for alle elever.