Vi har én overordnet – og for os helt naturlig – samværsregel:

Vis Hensyn.

Det betyder, at vi forventer at alle på Brøndby Idrætsefterskole til en hver tid har fokus på hensynet til sig selv og i særlig grad på hensynet til fællesskabet og derfor altid udviser en positiv indstilling til at indgå i det forpligtende fællesskab efterskolen er og skal være.

Vi går selvfølgelig ud fra, at hvis du vælger os, gør du det ud fra et stort ønske om at leve sundt, arbejde målrettet og udvikle dig fagligt, sportsligt og socialt og dermed leve op til vores tre grundlæggende værdier – VILJE, AMBITIONER, ENGAGEMENT.

Følgende forbud skal dog indskærpes:

Enhver form for indtagelse af rusmidler

Enhver form for indtagelse af øl & spiritus

Enhver form for brug af doping

Enhver form for voldelig adfærd

Enhver form for mobning

Enhver form for tyveri

Overtrædelse af ovennævnte, vil føre til øjeblikkelig bortvisning fra skolen – det gælder i alle skolesammenhænge, herunder også til og fra skole, på ture, ved sportsbegivenheder o.l.