Vores dygtige kokkes mad

På Brøndby Idrætsefterskole lægger vi stor vægt på at tilbyde alle elever en sund og varieret kost, der så vidt muligt tager højde for deres individuelle behov i forhold til bl.a. træningsmængde og –intensitet. Den mad der serveres af vores kokke, tager derfor udgangspunkt i netop aldersgruppen 14-17 år og er nøje tilrettelagt både i forhold til makronæringsstoffer (fordeling mellem protein, kulhydrat og fedt) og mikronæringsstoffer (vitaminer og mineraler). Dette skal sikre, at hver enkelt elev, har de bedste forudsætninger for at kunne præstere maksimalt i hverdagen og samtidig har de optimale betingelser for en sund kropslig udvikling.

Det er vores klare filosofi, at eleverne udfordres på smag og derfor også præsenteres for mad de ikke nødvendigvis har stiftet bekendtskab med tidligere. Vores kokke producerer langt det meste af maden fra bunden – således sikres det sunde element gennem hele madproduktionen. Der kæles hver dag for både smag og det visuelle udtryk for at give eleverne den bedst mulige kostmæssige oplevelse.

Elevernes forståelse for sund kost

Gennem hele skoleåret arbejder vi aktivt på at sikre, at eleverne forståelse for at sammensætte en sund og ernæringsrigtig kost i henhold til egne behov, udvikles. Det gør vi bl.a. gennem elevernes aktive deltagelse i køkkenet, samt to specifikke temauger i løbet af året. Her arbejdes der intensivt med hvor stor en rolle sund og varieret kost spiller, i forhold til at kunne yde en top præstation. I løbet af temaugerne lærer eleverne desuden at lave deres egen kostplan og de får dermed en række nyttige redskaber til at kunne sammensætte den rigtige kost resten af deres liv.

Planlægning af den daglige kost

Der serveres dagligt 3 hovedmåltider (morgen, middag og aften) samt 3 mellemmåltider. Dette giver de bedste rammer for, at eleverne kan spise på de optimale tidspunkter –  før, under og efter træninger. Hertil kommer at vi, for at kunne tilbyde den optimale timing i forhold til indtagelsen af måltiderne, også gør det muligt for eleverne at lave madpakker, når dette passer bedre i forhold til kampe og træning.  

Anbefaling til forældre og elever

Sund kost til netop unge i alderen 14-18 år, som dyrker meget idræt er meget vigtig. Som forældre er det derfor vigtigt at man giver de unge mulighed for både at spise sundt, men også at blive i stand til selvstændigt at sammensætte/vælge den rette kost.

Hvis du som forælder eller elev gerne vil have inspiration til at lave lækker sund ernæring der tilgodeser disse behov kan bogen ”Opskriften på Sejr” være en god inspirationskilde. Her finder du information om hvad der er vigtigt i henhold til en sund kost til denne målgruppe af unge men også spændende opskrifter som er nemme at lave.

Du kan købe bogen her