Alle elever bliver en del af en kontaktgruppe, der består af 10-14 elever.

På vores efterskole er fællesskab et bærende element. Derfor sørger vi selvfølgelig for, at eleverne er i trygge og gode hænder – og vi sikrer, at alle elever har mindst én fortrolig voksen. Derfor bliver alle elever på Brøndby Idrætsefterskole en del af en kontaktgruppe. Der er jævnlige møder og arrangementer i kontaktgruppen, hvor det naturligvis er et must, at eleverne deltager aktivt og tager ansvar for, at alle gruppens medlemmer får mulighed for at drøfte de ting, der ligger dem på sinde.

Kontaktgruppen har tilknyttet en kontaktlærer, der er den primære kontaktperson for kontaktgruppens elever i forhold til dagligdagens udfordringer og problemstillinger. Kontaktlæreren har således også det primære ansvar for kontakten mellem skole og hjem.

Som udgangspunkt forsøger vi at danne kontaktgrupperne i forhold til hvem man bor på værelse med, samt hvilken klasse man går i. Kontaktgruppe-, værelses- og klasseinddelingen sker ved skoleårets begyndelse.