Kjeld Rasmussens Rejselegat støtter unges studie- og idrætsaktiviteter

Brøndby Idrætsefterskole startede på initiativ fra fodboldklubben Brøndby IF A/S.

Et af de væsentligste formål var at etablere endnu et kvalitativt godt tilbud i Brøndby Kommune til de mange unge idrætsudøver i Danmark, der ønsker at dedikere ekstra tid og kræfter på deres sport.

Brøndby Idrætsefterskole har et tæt og konstruktivt samarbejde med fodboldklubben BIF både i forhold til klubbens professionelle afdeling og amatørerne. Det er derfor med stor glæde, at skolen via dette samarbejde kan orientere skolens elever og forældre om en ekstraordinær mulighed for økonomisk støtte.

Støtteforeningen BIF’s Venner har i 2017 oprettet Kjeld Rasmussens Rejselegat. Kjeld Rasmussen er tidligere mangeårig borgmester i Brøndby Kommune og hensigten med Kjeld Rasmussens Rejselegat er at hjælpe unge med økonomisk bidrag til at kunne deltage i sportslige eller undervisningsmæssige rejseaktiviteter.

I forhold til kriterierne for at komme i betragtning til støtte skal det på forhånd oplyses, at punkterne 1. og 3. er opfyldt, når man er elev på Brøndby Idrætsefterskole. Punkt 2. vil være afhængig af den enkelte elevs sport og valg af klub.

 

Skal du på studie- eller sportsrejse er her en mulighed for at få hjælp til rejsen. Kjeld Rasmussens Rejselegat yder støtte til unges studie- og idrætsaktiviteter. Deadline for ansøgninger er 1. april 2018

I forbindelse med forhenværende borgmester i Brøndby Kommune, Kjeld Rasmussens 90 års fødselsdag blev Kjeld Rasmussens Rejlegat oprettet. Legatet tjener til minde om Kjeld Rasmussens uovertrufne arbejde og store resultater for Brøndby Kommune og Brøndbyernes IF.

Legatets formål er, at støtte unges studie- og sportsaktiviteter. Ansøgere skal være under 18 år og opfylde mindst to af følgende kriterier:

  1. Bosat i Brøndby Kommune.
  2. Medlem af og aktiv sportsudøver i en af Brøndby Kommunes idrætsforeninger.
  3. Under uddannelse på uddannelsesinstitutioner eller virksomheder i Brøndby Kommune.

Der kan ansøges om støtte til studieophold, så elever i uddannelsesforløb kan færdiggøre deres ungdomsuddannelse. Desuden kan der ansøges om støtte til sportsrejser og sportsophold, så medlemmer af idrætsforeninger kan deltage i eksempelvis træningslejre og turneringer.

Personer der bliver betalt for at være sportsudøvere kan ikke opnå støtte fra legatet. Ansøgning kan fremsendes af enkeltpersoner idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner med den krævede tilknytning til Brøndby Kommune.

Der kan maksimalt ansøges om 3000 kr. pr. person. Der er to ansøgningsrunder om året. Deadline er 1. april og 1. september

Legatet administreres af foreningen BIF’s Venner. Legatudvalget udgøres af Kjeld Rasmussen, Jan Bech Andersen, Pia Sadolin, Henrik Sørensen, Per Bjerregaard og Morten Bødskov

Her finder du ansøgningsskemaet og fundats for legatet:

Ansøgningsskema til Kjeld Rasmussens Rejselegat

Fundats for Kjeld Rasmussens Rejselegat

Share Button
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *